Zaloguj się aby mieć dostęp do cen
Login:
Hasło:

WSL Bytom -  Aparatura analityczna

Aparat do oznaczania azotu

Aparat do destylacji - typ MR-1 służy przede wszystkim do oznaczania azotu oraz białka w próbkach wody, ścieków, gleb, produktów żywnościowych itp. Pozwala na oszczędność energii oraz odczynników. Zapewnia bezpieczeństwo pracy oraz łatwą obsługę.
    Ogólne zasady postępowania w procesie destylacji prób.
Prezentujemy polski Destylator MR-1 z automatycznym sterowaniem procesu destylacyjnego z parą wodną. Jego zastosowanie pozwala na znaczne skrócenie czasu oznaczania azotu metodą Kjeldahla dzięki szybkiej destylacji amoniaku. Zasada oznaczania azotu Kjeldahla polega na przeprowadzeniu organicznych połączeń azotu w nieorganiczne dzięki mineralizacji, oddestylowaniu amoniaku z parą wodną z alkalicznego środowiska i oznaczeniu jego zawartości w przeliczeniu na azot. Oddestylowany amoniak związany przez kwas siarkowy na siarczan amonowy można oznaczać kalorymetrycznie (metoda indofenolowa, bezpośredniej nessleryzacji, metoda 14752 wg Merck’a WTW) miareczkowo lub potencjometrycznie. Wybór sposobu mineralizacji jak i oznaczania jonu amonowego należy do Państwa, a związany będzie z rodzajem analizowanych prób i zawartością w nich azotu. Proponujemy stosowanie odpowiednich polskich norm, norm ISO lub własnych procedur analitycznych.
    Przygotowanie destylatora do pracy.
Aparat destylacyjny nie posiada wskaźnika objętości dozowanego roztworu alkalizującego. Nadmiar roztworu potrzebny dla uwolnienia amoniaku ze zmineralizowanej próby proponujemy wyznaczyć empirycznie przed wykonaniem destylacji. Objętość tę, określoną normami lub procedurami należy ustalić przez wypływ mierzony w czasie.
    Destylacja.
Zmineralizowaną (wg norm lub własnych procedur) próbę przenieść ilościowo do próbki destylacyjnej aparatu MR-1. Dodać kilka kropel 0,5% alkoholowego roztworu fenoloftaleiny i postępować jak podano poniżej: otworzyć przeźroczyste drzwiczki, umieścić próbówkę w gnieździe, zwrócić uwagę na szczelności połączenia i zamknąć drzwiczki, odbieralnik destylatu z kwasem siarkowym (o stężeniu zalecanym przez normy, procedury) umieścić pod chłodnicą zanurzając wężyk w kwasie, ustawić zawór pary na płycie czołowej w poz. „O”- otwarty (zawartość próbówki jest mieszana) ustawić zawór NaOH w poz. „O”- otwarty i dozować roztwór alkalizujący do momentu pojawienia się lekko różowej barwy, a następnie dalej do uzyskania potrzebnego nadmiaru (określonego normami, procedurami) po czym zawór zamknąć, uwolniony amoniak jest oddestylowany do odbieralnika z kwasem siarkowym. W pierwszej fazie destylacji mogą się pojawiać odgłosy stukania i trwają do wyrównania ciśnień, po uzyskaniu wymaganej objętości destylatu, odstawić odbieralnik spłukując wężyk wodą destylowaną i podstawić drugi odbieralnik, sprawdzić czy cały amoniak został oddestylowany, w przypadku dodatniej próby na obecność jonu amonowego kontynuować destylację podstawiając kolejne odbieralniki, destylację można zakończyć, gdy reakcja na zawartość amoniaku da ujemny wynik, wtedy zawór parowy przestawić w położenie „Z” zamknięty, zawartość próbówki zostaje wessana do zbiornika pośredniego, ustawić zawór zbiornika pośredniego w położenie „O” otwarty, wtedy następuje jego opróżnienie, po czym zawór zamknąć, otworzyć drzwiczki i wyjąć próbówkę. Sprawdzić czy wszystkie zawory są ustawione w pozycji –zamknięte, destylator jest gotowy do następnego cyklu pracy, po zakończonej pracy wyłączyć sieć i zakręcić wodę.
               
Nr
 katalogowy 
Pojemność
odbieralnika
[ml]
Zasilanie Wymiary
(szer.×wys.×gł.)
[mm]
Zużycie
wody
[dm3/h]
Masa
[kg]
Cena netto
(za szt.)
Stan
mag.
Ilość
MR-1 300 230V / 50Hz
1500W
360×740×350 90 20,0

drukuj
Strona główna Asortyment Główni partnerzy handlowi Regulamin
sklepu
Kontakt
Jak dojechać
Polityka
prywatności
Agencja interaktywna