2,6-Dichlorofenoloindofenol sól sodowa hydrat CZDA
CAS: 620-45-1 Wzór sumaryczny: C12H6Cl2NNaO2 · xH2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Aceton CZ
CAS: 67-64-1 Wzór sumaryczny: C3H6O
Wzór chemiczny: CH3COCH3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Aceton CZDA
CAS: 67-64-1 Wzór sumaryczny: C3H6O; Wzór chemiczny: CH3COCH3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Alkomat AL-7000
Profesjonalny tester trzeźwości.
Bardzo dokładny, o zakresie pomiarowym do 2 ‰

Producent: AMII
Grupa asortymentowa: _Inne_
Szczegóły  

Alkomat Blow In
Alkomat ręczny "Blow In" przeznaczony jest do wstępnych badań pracowników oraz dla użytkowników indywidualnych (np. do samokontroli kierowców). Obecnie mamy w ofercie model Blow In Excellent, wyposażony w nowocześniejszy czujnik o dokładności 0,01‰

Producent: AMII
Grupa asortymentowa: _Inne_
Szczegóły  

Alkomat DA-3000
Alkomat DA-3000 jest czułym, szybkim, nie wymagającym ustnika testerem o wysokim zakresie pomiarowym (do 4 promili).

Producent: Alcoscent
Grupa asortymentowa: _Inne_
Szczegóły  

Alkomat DA-8000
Alkomat DA-8000 ALCOSCENT jest wysokiej klasy testerem o zakresie pomiarowym do 5 promili i rozdzielczości pomiarów do dwóch miejsc po przecinku.

Producent: Alcoscent
Grupa asortymentowa: _Inne_
Szczegóły  

Alkomat DA-8100
Najdokładniejszy elektrochemiczny alkomat dostępny na rynku. Policyjna dokładność i niezawodność.


Producent: Alcoscent
Grupa asortymentowa: _Inne_
Szczegóły  

Alkomat FiTalco Grafit
Alkomat Fitalco Grafit jest urządzeniem należącym do testerów elektrochemicznych. Pozwala na pomiar do 4,00 promili, a precyzja sięga setnych jego części.

Producent: AMII
Grupa asortymentowa: _Inne_
Szczegóły  

Alkomat Lion
Profesjonalne, podręczne urządzenie pomiarowe.
Stosowany przez policję, zakłady pracy, przychodnie odwykowe itp.

Producent: AMII
Grupa asortymentowa: _Inne_
Szczegóły  

Amoniak r-r 25% CZDA, ODCZ. FP
CAS: 1336-21-6 Wzór sumaryczny: NH4OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Amonu azotan CZDA, ODCZ. FP
CAS: 6484-52-2 Wzór chemiczny: NH4NO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Amonu chlorek CZ
CAS: 12125-02-9 Wzór chemiczny: NH4Cl

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Amonu chlorek CZDA
CAS: 12125-02-9 Wzór chemiczny: NH4Cl

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Amonu diwodorofosforan CZDA, ODCZ. FP
CAS: 7722-76-1 Wzór chemiczny: (NH4)H2PO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Amonu molibdenian 4-hydrat CZDA, ODCZ. FP
CAS: 12054-85-2 Wzór chemiczny: (NH4)6Mo7O24 · 4H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Amonu monowanadan CZDA, ODCZ. FP
CAS: 7803-55-6 Wzór chemiczny: NH4VO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Amonu węglan CZDA, ODCZ. FP
CAS: 10361-29-2 Wzór chemiczny:(NH4)2CO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Amonu wodorofosforan CZDA, ACS, ODCZ. Ph.Eur.
CAS: 7783-28-0 Wzór chemiczny: (NH4)2HPO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Amonu wodorowęglan CZ
CAS: 1066-33-7 Wzór chemiczny: (NH4)HCO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Amonu wodorowęglan CZDA
CAS: 1066-33-7 Wzór chemiczny: (NH4)HCO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Amonu żelaza (II) siarczan 6-hydrat CZDA
CAS: 7783-85-9 Wzór chemiczny: (NH4)2Fe(SO4)2 · 6 H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Amonu żelaza (III) siarczan 12-hydrat CZDA, ODCZ. FP
CAS: 7783-83-7 Wzór chemiczny: NH4Fe(SO4)2 · 12H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Baru azotan CZ
CAS: 10022-31-8 Wzór sumaryczny: Ba(NO3)2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Baru azotan CZDA, ODCZ. FP
CAS: 10022-31-8 Wzór sumaryczny: Ba(NO3)2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Baru chlorek 2-hydrat CZDA, ODCZ. FP
CAS: 10326-27-9 Wzór sumaryczny: BaCl2 · 2H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Baru węglan CZ
CAS: 513-77-9 Wzór sumaryczny: BaCO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Baru węglan CZDA
CAS: 513-77-9 Wzór sumaryczny: BaCO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Baru wodorotlenek 8-hydrat CZ
CAS: 12230-71-6 Wzór sumaryczny: Ba(OH)2 · 8H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Baru wodorotlenek 8-hydrat CZDA, ODCZ. FP
CAS: 12230-71-6 Wzór sumaryczny: Ba(OH)2 · 8H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Benzylowy alkohol CZ
CAS: 100-51-6 Wzór sumaryczny: C7H8O; Wzór chemiczny: C6H5CH2OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Bizmutu (III) azotan 5-hydrat CZDA, ACS, ODCZ. FP
CAS: 10361-44-1 Wzór chemiczny: Bi(NO3)3 · 5H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Butanol-1 CZ
CAS: 71-36-3 Wzór sumaryczny: C4H10O
Wzór chemiczny: CH3(CH2)3OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Butanol-1 CZDA
CAS: 71-36-3 Wzór sumaryczny: C4H10O
Wzór chemiczny: CH3(CH2)3OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Butanol-2 CZ
CAS: 78-92-2 Wzór sumaryczny: C4H10O
Wzór chemiczny: CH3CH2CH(OH)CH3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Butanol-2 CZDA
CAS: 78-92-2 Wzór sumaryczny: C4H10O
Wzór chemiczny: CH3CH2CH(OH)CH3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Butanol-tert CZ
2-Metylo-2-propanol; CAS: 75-65-0 Wzór sumaryczny: C4H10O; Wzór chemiczny: (CH3)3COH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Butanol-tert CZDA, ACS
2-Metylo-2-propanol; CAS: 75-65-0 Wzór sumaryczny: C4H10O; Wzór chemiczny: (CH3)3COH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Butanon-2 CZ
CAS: 78-93-3 Wzór sumaryczny: C4H8O; Wzór chemiczny: C2H5COCH3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Butanon-2 CZDA
CAS: 78-93-3 Wzór sumaryczny: C4H8O; Wzór chemiczny: C2H5COCH3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Butylu-n octan CZ
CAS: 123-86-4 Wzór sumaryczny: C6H12O2; Wzór chemiczny: CH3COO(CH2)3CH3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Butylu-n octan CZDA, ODCZ. FP
CAS: 123-86-4 Wzór sumaryczny: C6H12O2; Wzór chemiczny: CH3COO(CH2)3CH3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Cezu chlorek CZDA
CAS: 7647-17-8 Wzór sumaryczny: CsCl

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Chloroform CZDA
CAS: 67-66-3 Wzór chemiczny: CHCl3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Cynku azotan 6-hydrat ekstra czysty
CAS: 10196-18-6 Wzór chemiczny: Zn(NO3)2 · 6H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Cynku chlorek bezwodny CZDA
CAS: 7646-85-7 Wzór chemiczny: ZnCl2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Cynku octan 2-hydrat CZDA
CAS: 5970-45-6 Wzór chemiczny: Zn(CH3COO)2 · 2H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Cynku siarczan 7-hydrat CZ
CAS: 7446-20-0 Wzór chemiczny: ZnSO4 · 7H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Cynku siarczan 7-hydrat CZDA, ACS, ODCZ. FP
CAS: 7446-20-0 Wzór chemiczny: ZnSO4 · 7H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Cyny (II) chlorek bezwodny CZDA
CAS: 7772-99-8 Wzór chemiczny: SnCl2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Difenylokarbazon-1,5 CZDA, ODCZ. FP
CAS: 538-62-5 Wzór sumaryczny: C13H12N4O ; Wzór chemiczny: C6H5NNCONHNHC6H5

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Difenylokarbazyd-1,5 CZDA, ODCZ. FP
CAS: 140-22-7 Wzór sumaryczny: C13H14N4O; Wzór chemiczny: C6H5NHNHCONHNHC6H5

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Dioksan-1,4 CZ
CAS: 123-91-1 Wzór sumaryczny: C4H8O2; Wzór strukturalny: O(CH2CH2)2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Dioksan-1,4 CZDA, ODCZ. FP
CAS: 123-91-1 Wzór sumaryczny: C4H8O2; Wzór strukturalny: O(CH2CH2)2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Elektrolizer


Producent: Wamed
Grupa asortymentowa: _Inne_
Szczegóły  

Etanol 96% CZ
CAS: 64-17-5 Wzór sumaryczny C2H6O
Wzór chemiczny: C2H5OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Etanol 96% CZDA
CAS: 64-17-5 Wzór sumaryczny C2H6O
Wzór chemiczny: C2H5OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Etanol 99,8% CZ bezwodny
CAS: 64-17-5 Wzór sumaryczny C2H6O
Wzór chemiczny: C2H5OH


Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Etanol 99,8% CZDA bezwodny
CAS: 64-17-5 Wzór sumaryczny C2H6O
Wzór chemiczny: C2H5OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Eter dietylowy CZDA, Ph.Eur.
CAS: 60-29-7 Wzór sumaryczny: C4H10O; Wzór chemiczny: (C2H5)2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Etylu octan CZ
CAS: 141-78-6 Wzór sumaryczny: C4H8O2; Wzór chemiczny: CH3COOC2H5

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Etylu octan CZDA
CAS: 141-78-6 Wzór sumaryczny: C4H8O2; Wzór chemiczny: CH3COOC2H5

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Fenantrolina-1,10 CZDA WSK
CAS: 5144-89-8 Wzór chemiczny: C12H8N2 · H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Fenylenodiamina-1,4 CZ
CAS: 106-50-3 Wzór sumaryczny: C6H8N2; Wzór chemiczny: C6H4(NH2)2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Ferroiny siarczan - roztwór 1/40 molarny WSK
CAS: 14634-91-4 Wzór chemiczny: C36H24FeN6O4S

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Gliceryna bezwodna CZ
CAS: 56-81-5 Wzór sumaryczny: C3H8O3; Wzór chemiczny: (HOCH2)2CHOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Gliceryna bezwodna CZDA
CAS: 56-81-5 Wzór sumaryczny: C3H8O3; Wzór chemiczny: (HOCH2)2CHOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Glicyna CZDA, ODCZ. FP
Kwas aminooctowy
CAS: 56-40-6 Wzór sumaryczny: C2H5NO2; Wzór chemiczny: H2NCH2COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Glikol etylenowy CZ
CAS: 107-21-1 Wzór sumaryczny: C2H6O2; Wzór chemiczny: HOCH2CH2OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Glikol etylenowy CZDA, ODCZ. FP
CAS: 107-21-1 Wzór sumaryczny: C2H6O2; Wzór chemiczny: HOCH2CH2OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Glikol propylenowy CZ, ACS
1,2-propanodiol
CAS: 57-55-6 Wzór sumaryczny: C3H8O2; Wzór chemiczny: CH3CH(OH)CH2OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Glinu chlorek 6-hydrat CZDA, ODCZ. FP
CAS: 7784-13-6 Wzór sumaryczny: AlCl3 · 6H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Glinu potasu siarczan 12-hydrat CZDA
Ałun glinowo-potasowy
CAS: 7784-24-9 Wzór sumaryczny: AlK(SO4)2 · 12H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Izoamylowy alkohol CZ
3-metylo-1-butanol
CAS: 123-51-3 Wzór sumaryczny: C5H12O; Wzór chemiczny: (CH3)2CHCH2CH2OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Izoamylowy alkohol CZDA (ODCZ. FP VI)
3-metylo-1-butanol
CAS: 123-51-3 Wzór sumaryczny: C5H12O; Wzór chemiczny: (CH3)2CHCH2CH2OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Jod krystaliczny CZ
CAS: 7553-56-2 Wzór: I2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Jod krystaliczny CZDA
CAS: 7553-56-2 Wzór: I2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Jod odważka analityczna
CAS: 7553-56-2 Wzór: I2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Jodu bromek CZ
CAS: 7789-33-5 Wzór sumaryczny: IBr

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas azotowy 65% CZ
CAS: 7697-37-2 Wzór chemiczny: HNO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas azotowy 65% CZDA
CAS: 7697-37-2 Wzór chemiczny: HNO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas chlorooctowy CZ
CAS: 79-11-8 Wzór sumaryczny: C2H3ClO2; Wzór chemiczny: ClCH2COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas cytrynowy 1-hydrat CZDA
CAS: 5949-29-1 Wzór sumaryczny: C6H8O7 · H2O
Wzór chemiczny: HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas dichlorooctowy CZDA
CAS: 79-43-6 Wzór sumaryczny: C2H2Cl2O2; Wzór chemiczny: Cl2CHCOOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas fosforowy 75% CZ
CAS: 7664-38-2 Wzór chemiczny: H3PO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas fosforowy 85% CZ
CAS: 7664-38-2 Wzór chemiczny: H3PO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas fosforowy 85% CZDA
CAS: 7664-38-2 Wzór chemiczny: H3PO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas L (+) winowy CZDA, ACS
CAS: 87-69-4 Wzór sumaryczny: C4H6O6
Wzór chemiczny: HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas L-askorbinowy spoż.
Witamina C spożywcza
CAS 50-81-7; Wzór sumaryczny: C6H8O6

Producent: STANLAB
Grupa asortymentowa: Suplementy diety, witaminy
Szczegóły  

Kwas masłowy CZ
CAS: 107-92-6 Wzór sumaryczny: C4H8O2
Wzór chemiczny: CH3CH2CH2COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas mlekowy 80% CZ
CAS: 598-82-3 Wzór sumaryczny: C3H6O3
Wzór chemiczny: CH3CH(OH)COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas mlekowy 80% CZDA
CAS: 598-82-3 Wzór sumaryczny: C3H6O3
Wzór chemiczny: CH3CH(OH)COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas mlekowy 88% CZ
CAS: 598-82-3 Wzór sumaryczny: C3H6O3
Wzór chemiczny: CH3CH(OH)COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas mlekowy 88% CZDA
CAS: 598-82-3 Wzór sumaryczny: C3H6O3
Wzór chemiczny: CH3CH(OH)COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas mrówkowy 80% CZ
CAS: 64-18-6 Wzór sumaryczny: CH2O2
Wzór chemiczny: HCOOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas mrówkowy 80% CZDA
CAS: 64-18-6 Wzór sumaryczny: CH2O2
Wzór chemiczny: HCOOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas mrówkowy 85% CZ
CAS: 64-18-6 Wzór sumaryczny: CH2O2
Wzór chemiczny: HCOOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas mrówkowy 85% CZDA
CAS: 64-18-6 Wzór sumaryczny: CH2O2
Wzór chemiczny: HCOOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas octowy 80% CZ
CAS: 64-19-7 Wzór sumaryczny: C2H4O2
Wzór chemiczny: CH3COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas octowy 80% CZDA
CAS: 64-19-7 Wzór sumaryczny: C2H4O2
Wzór chemiczny: CH3COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas octowy 99,5 - 99,9% CZDA
CAS: 64-19-7 Wzór sumaryczny: C2H4O2
Wzór chemiczny: CH3COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas oleinowy Ph.Eur.
CAS: 112-80-1 Wzór sumaryczny: C18H34O2
Wzór chemiczny: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas palmitynowy cz.
CAS: 57-10-03 Wzór sumaryczny: C16H32O2
Wzór chemiczny: CH3(CH2)14COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas propionowy cz.d.a.
CAS: 79-09-4 Wzór chemiczny: CH3CH2COOH
Synonimy: kwas metylooctowy, kwas etanokarboksylowy

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas siarkowy (VI) 69% CZ
CAS: 7664-93-9, Wzór chemiczny H2SO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas siarkowy (VI) 91% CZ
CAS: 7664-93-9, Wzór chemiczny H2SO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas siarkowy (VI) min. 95% CZ
CAS: 7664-93-9; Wzór chemiczny H2SO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas siarkowy (VI) min. 95% CZDA
CAS: 7664-93-9, Wzór chemiczny H2SO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas siarkowy (VI) odważka analityczna
TitraFix(TM)

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas siarkowy (VI) roztwór mianowany
CAS: 7664-93-9, Wzór chemiczny H2SO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas solny 35 - 38% CZ
CAS: 7647-01-0 Wzór chemiczny: HCl

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas solny 35 - 38% CZDA
CAS: 7647-01-0 Wzór chemiczny: HCl

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas solny odważka analityczna
TitraFix(TM)

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas solny roztwór mianowany
CAS: 7647-01-0 Wzór chemiczny: HCl

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas stearynowy CZ
CAS: 57-11-4 Wzór sumaryczny: C18H36O2
Wzór chemiczny: CH3(CH2)16COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Kwas trichlorooctowy CZDA
CAS: 76-03-9 Wzór sumaryczny: C2HCl3O2; Wzór chemiczny: CCl3COOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Magnezu chlorek 6-hydrat farm.
Magnesium chloride hexahydrate
CAS 7791-18-6 Wzór chemiczny: MgCl2 * 6H2O

Producent: STANLAB
Grupa asortymentowa: Suplementy diety, witaminy
Szczegóły  

Metanol CZ
CAS: 67-56-1 Wzór sumaryczny: CH4O
Wzór chemiczny: CH3OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Metanol CZDA, ODCZ. FP
CAS: 67-56-1 Wzór sumaryczny: CH4O
Wzór chemiczny: CH3OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Miedzi (II) azotan 3-hydrat CZDA
CAS: 10031-43-3 Wzór chemiczny: Cu(NO3)2 · 3H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Miedzi (II) chlorek 2-hydrat CZDA, ODCZ. FP
CAS: 10125-13-0 Wzór chemiczny: CuCl2 · 2H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Miedzi (II) chlorek bezwodny CZ
CAS: 7447-39-4 Wzór chemiczny: CuCl2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Miedzi (II) siarczan bezwodny CZDA
CAS: 7758-98-7 Wzór chemiczny: CuSO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek CZDA, ACS
CAS: 1465-25-4 Wzór sumaryczny: C12H16Cl2N2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Octowy bezwodnik CZDA, ACS, ODCZ. FP
Bezwodnik kwasu octowego
CAS: 108-24-7 Wzór sumaryczny: C4H6O3; Wzór chemiczny: (CH3CO)2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Odczynnik Adlera
Roztwór (NH4)2[CuCl4] i FeCl3
z dodatkiem kwasu solnego stosowany do analiz metalurgicznych

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Odczynnik Nesslera
CAS: 7783-33-7
Do oznaczania amoniaku i jonów amonowych.

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Ołowiu (II) azotan CZDA, ODCZ. FP
CAS: 10099-74-8 Wzór chemiczny: Pb(NO3)2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Ołowiu (II) octan 3-hydrat CZDA, ACS, ODCZ. FP
CAS: 6080-56-4 Wzór chemiczny: Pb(CH3COO)2 · 3H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Papierki wskaźnikowe pH bez skali barw
Różnego rodzaju paski wskaźnikowe.

Producent: Macherey Nagel
Grupa asortymentowa: Paski wskaźnikowe
Szczegóły  

Papierki wskaźnikowe pH DUOTEST
Paski wskaźnikowe pH na rolce z podwójnym paskiem barwiącym.

Producent: Macherey Nagel
Grupa asortymentowa: Paski wskaźnikowe
Szczegóły  

Papierki wskaźnikowe pH MERCK
Tradycyjne papierki wskaźnikowe pH w rolce.

Producent: MERCK
Grupa asortymentowa: Paski wskaźnikowe
Szczegóły  

Papierki wskaźnikowe pH TRITEST
Paski wskaźnikowe pH na rolce z potrójnym paskiem barwiącym.

Producent: Macherey Nagel
Grupa asortymentowa: Paski wskaźnikowe
Szczegóły  

Papierki wskaźnikowe pH uniwersalne
Klasyczne papierki wskaźnikowe pH na rolce.

Producent: Macherey Nagel
Grupa asortymentowa: Paski wskaźnikowe
Szczegóły  

Paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX


Producent: Macherey Nagel
Grupa asortymentowa: Paski wskaźnikowe
Szczegóły  

Paski wskaźnikowe pH CHEMLAND
Zakres pomiaru od 0 do 14, na niezwilżalnym pasku plastikowym.

Producent: Chemland
Grupa asortymentowa: Paski wskaźnikowe
Szczegóły  

Paski wskaźnikowe pH MERCK
Niefarbujące specjalistyczne papierki wskaźnikowe pH.

Producent: MERCK
Grupa asortymentowa: Paski wskaźnikowe
Szczegóły  

Paski wskaźnikowe pH PEHANON
Specjalne paski wskaźnikowe pH przeznaczone do pomiaru pH w roztworach barwnych.

Producent: Macherey Nagel
Grupa asortymentowa: Paski wskaźnikowe
Szczegóły  

Paski wskaźnikowe pH pH-FIX
Paski wskaźnikowe pH-Fix służą do szybkiego pomiaru pH roztworów.

Producent: Macherey Nagel
Grupa asortymentowa: Paski wskaźnikowe
Szczegóły  

Pentanol-1 CZ
Alkohol amylowy; CAS: 71-41-0
Wzór sumaryczny: C5H12O; Wzór chemiczny: CH3(CH2)4OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Pentanol-1 CZDA, ACS
Alkohol amylowy; CAS: 71-41-0
Wzór sumaryczny: C5H12O; Wzór chemiczny: CH3(CH2)4OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu azotan CZ
Potasu azotan (V)
CAS: 7757-79-1 Wzór chemiczny: KNO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu azotan CZDA
Potasu azotan (V)

CAS: 7757-79-1 Wzór chemiczny: KNO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu azotyn CZDA
Potasu azotan (III)

CAS: 7758-09-0 Wzór chemiczny: KNO2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu bromek CZDA
CAS: 7758-02-3 Wzór chemiczny: KBr

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu chlorek 3 mol/l roztwór mianowany
CAS: 7447-40-7 Wzór chemiczny: KCl

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu chlorek CZ
CAS: 7447-40-7 Wzór chemiczny: KCl

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu chlorek CZDA
CAS: 7447-40-7 Wzór chemiczny: KCl

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu dichromian CZDA, ODCZ. FP
CAS: 7778-50-9 Wzór chemiczny: K2Cr2O7

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu heksacyjanożelazian (II) 3-hydrat CZDA, ODCZ. FP
CAS: 14459-95-1 Wzór chemiczny: K4[Fe(CN)6] · 3H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu heksacyjanożelazian (III) CZDA, ACS, ODCZ. FP
CAS: 13746-66-2 Wzór chemiczny: K3[Fe(CN)6]

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu nadmanganian CZ
CAS: 7722-64-7 Wzór chemiczny: KMnO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu nadmanganian CZDA
CAS: 7722-64-7 Wzór chemiczny: KMnO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu nadmanganian odważka analityczna
CAS: 7722-64-7 Wzór chemiczny: KMnO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu wodorotlenek CZ
CAS: 1310-58-3 Wzór chemiczny: KOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu wodorotlenek CZDA, ODCZ. FP
CAS: 1310-58-3 Wzór chemiczny: KOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Potasu wodorotlenek odważka analityczna
CAS: 1310-58-3 Wzór chemiczny: KOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Propanol-1 CZ
CAS: 71-23-8 Wzór sumaryczny: C3H8O
Wzór chemiczny: CH3CH2CH2OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Propanol-1 CZDA, ACS, ODCZ. FP
CAS: 71-23-8 Wzór sumaryczny: C3H8O
Wzór chemiczny: CH3CH2CH2OH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Propanol-2 (Izopropanol) CZ
CAS: 67-63-0 Wzór sumaryczny: C3H8O
Wzór chemiczny: CH3CH(OH)CH3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Propanol-2 (Izopropanol) CZDA
CAS: 67-63-0 Wzór sumaryczny: C3H8O
Wzór chemiczny: CH3CH(OH)CH3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Rtęci (II) chlorek CZDA, ACS, ODCZ. FP
CAS: 7487-94-7 Wzór sumaryczny: HgCl2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Rtęci (II) siarczan CZDA
CAS: 7783-35-9 Wzór sumaryczny: HgSO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sączki bibułowe bezpopiołowe
Filtry bibułowe stosowane w analizach ilościowych.

Producent: Filtrak Munktell
Grupa asortymentowa: Sączki i membrany filtracyjne
Szczegóły  

Sączki bibułowe jakościowe
Filtry bibułowe stosowane w analizach jakościowych.

Producent: Filtrak Munktell
Grupa asortymentowa: Sączki i membrany filtracyjne
Szczegóły  

Selenowa mieszanina do oznaczania azotu


Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu azotan CZ
CAS: 7631-99-4 Wzór chemiczny: NaNO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu azotan CZDA, ODCZ. FP
CAS: 7631-99-4 Wzór chemiczny: NaNO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu azotyn CZ
CAS: 7632-00-0 Wzór chemiczny: NaNO2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu azotyn CZDA
CAS: 7632-00-0 Wzór chemiczny: NaNO2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu azydek CZ
CAS: 26628-22-8 Wzór chemiczny: NaN3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu azydek CZDA, ODCZ. FP
CAS: 26628-22-8 Wzór chemiczny: NaN3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu azydek ekstra czysty, 99%
CAS: 26628-22-8 Wzór chemiczny: NaN3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu benzoesan CZDA
CAS: 532-32-1 Wzór sumaryczny: C7H5NaO2; Wzór chemiczny: C6H5COONa

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu bromek CZDA
CAS: 7647-15-6 Wzór chemiczny: NaBr

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu chlorek CZ
CAS: 7647-14-5 Wzór chemiczny: NaCl

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu chlorek CZDA
CAS: 7647-14-5 Wzór chemiczny: NaCl

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu chlorek odważka analityczna
CAS: 7647-14-5 Wzór chemiczny: NaCl

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu cytrynian 2-hydrat CZ
CAS: 6132-04-3 Wzór sumaryczny: C6H5Na3O7 · 2H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu cytrynian 2-hydrat CZDA, ACS
CAS: 6132-04-3 Wzór sumaryczny: C6H5Na3O7 · 2H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu diwodorofosforan bezwodny CZDA
CAS: 7558-80-7 Wzór chemiczny: NaH2PO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu fluorek CZDA
CAS: 7681-49-4 Wzór chemiczny: NaF

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu fluorek ekstra czysty
CAS: 7681-49-4 Wzór chemiczny: NaF

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu fosforan 12-hydrat CZDA, ODCZ. FP
CAS: 10101-89-0 Wzór chemiczny: Na3PO4 · 12 H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu heksametafosforan CZ
CAS: 10124-56-8 Wzór chemiczny: Na6(PO3)6

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu jodek CZDA
CAS: 7681-82-5 Wzór chemiczny: NaI

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu nadjodan CZDA, ACS
CAS: 7790-28-5 Wzór chemiczny: NaIO4

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu nitroprusydek 2-hydrat CZDA, ACS
CAS: 13755-38-9 Wzór chemiczny: Na2Fe(CN)5NO · 2H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu octan 3-hydrat CZ
CAS: 6131-90-4 Wzór sumaryczny: C2H3NaO2 · 3 H2O; Wzór chemiczny: CH3COONa · 3H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu octan 3-hydrat CZDA, ACS
CAS: 6131-90-4 Wzór sumaryczny: C2H3NaO2 · 3 H2O; Wzór chemiczny: CH3COONa · 3H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu octan bezwodny CZ
CAS: 127-09-3 Wzór sumaryczny: C2H3NaO2; Wzór chemiczny: CH3COONa

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu octan bezwodny CZDA, ACS, ODCZ. FP
CAS: 127-09-3 Wzór sumaryczny: C2H3NaO2; Wzór chemiczny: CH3COONa

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu tetraboran 10-hydrat CZ
di-Sodu czteroboran ; Boraks
CAS: 1303-96-4 Wzór chemiczny: Na2B4O7 · 10H2O

Producent: Chempur
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Chempur
Szczegóły  

Sodu tetraboran 10-hydrat CZDA
di-Sodu czteroboran; Boraks
CAS: 1303-96-4 Wzór chemiczny: Na2B4O7 · 10H2O

Producent: Chempur
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Chempur
Szczegóły  

Sodu wersenian 2-hydrat CZDA
CAS: 6381-92-6 Wzór chemiczny: C10H14N2Na2O8 · 2H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu wersenian odważka analityczna
CAS: 6381-92-6 Wzór chemiczny: C10H14N2Na2O8 · 2H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu wersenian roztwór mianowany
CAS: 139-33-3 Wzór chemiczny: C10H14N2O8Na2 · 2H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu wodorotlenek CZ mikrogranulki
CAS: 1310-73-2 Wzór chemiczny: NaOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu wodorotlenek CZDA mikrogranulki
CAS: 1310-73-2 Wzór chemiczny: NaOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu wodorotlenek odważka analityczna
TitraFix(TM)

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sodu wodorotlenek roztwór mianowany
CAS: 1310-73-2 Wzór chemiczny: NaOH

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Srebra azotan cz.
CAS: 7761-88-8 Wzór chemiczny: AgNO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Strontu azotan CZ
CAS: 10042-76-9 Wzór chemiczny: Sr(NO3)2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Strontu azotan CZDA
CAS: 10042-76-9 Wzór chemiczny: Sr(NO3)2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sulfanilamid CZ
CAS: 63-74-1 Wzór sumaryczny: C6H8N2O2S;
Wzór chemiczny: H2NC6H4SO2NH2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Sulfanilamid CZDA, ODCZ. FP
CAS: 63-74-1 Wzór sumaryczny: C6H8N2O2S;
Wzór chemiczny: H2NC6H4SO2NH2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Wapnia azotan 4-hydrat CZDA
CAS: 13477-34-4 Wzór chemiczny: Ca(NO3)2 · 4H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Wapnia chlorek 6-hydrat CZDA
CAS: 7774-34-7 Wzór chemiczny: CaCl2 · 6H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Wapnia chlorek bezwodny CZDA GRANULKI
CAS: 10043-52-4 Wzór chemiczny: CaCl2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Wapnia chlorek bezwodny CZDA, ODCZ. FP
CAS: 10043-52-4 Wzór chemiczny: CaCl2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Wapnia chlorek bezwodny DO EKSYKATORÓW
CAS: 10043-52-4 Wzór chemiczny: CaCl2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Wapnia octan 1-hydrat CZDA
CAS: 5743-26-0 Wzór chemiczny: Ca(CH3COO)2 · H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Wapnia tlenek CZDA
CAS: 1305-78-8 Wzór chemiczny: CaO

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Wapnia węglan strącony CZ
CAS: 471-34-1 Wzór chemiczny: CaCO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Wapnia węglan strącony CZDA
CAS: 471-34-1 Wzór chemiczny: CaCO3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Wapnia wodorotlenek CZDA
CAS: 1305-62-0 Wzór chemiczny: Ca(OH)2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Wodoru nadtlenek roztwór 30% CZ
CAS: 7722-84-1 Wzór sumaryczny: H2O2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Wodoru nadtlenek roztwór 30% CZDA
CAS: 7722-84-1 Wzór sumaryczny: H2O2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Wodoru nadtlenek roztwór 30% dla przemysłu spoż.
CAS: 7722-84-1 Wzór sumaryczny: H2O2

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Żelaza (III) azotan 9-hydrat CZDA
CAS: 7782-61-8 Wzór chemiczny: Fe(NO3)3 · 9H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Żelaza (III) chlorek 6-hydrat CZDA, ODCZ. FP
CAS: 10025-77-1 Wzór chemiczny: FeCl3 · 6H2O

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły  

Żelaza (III) tlenek CZ
CAS: 1309-37-1 Wzór chemiczny: Fe2O3

Producent: Avantor (dawniej POCh S.A.)
Grupa asortymentowa: Odczynniki firmy Avantor (dawniej POCh SA)
Szczegóły